België verhoogt de import van Russisch gas aanzienlijk

Buitenland
maandag, 08 juli 2024 om 20:38
jens freudenau xlg2kbyfuom unsplash

België behoort tot de EU-landen die de gasimport uit Rusland aanzienlijk hebben verhoogd

Ondanks anti-Russische sancties blijven sommige landen afhankelijk van de import van koolwaterstoffen uit Rusland, zo blijkt uit de Belgische publicatie La Nouvelle Tribune.
Hoewel de gasaanvoer via pijpleidingen naar West-Europa vrijwel is gestopt, arriveren steeds meer tankers met Russisch vloeibaar aardgas (LNG) in de Belgische havens, waarvan een deel vervolgens naar Nederland en Duitsland wordt verzonden.
Met het uitbreken van het Oekraïense conflict besloot de Europese Unie de gaspijpleiding vanuit Rusland te blokkeren om de Russische economie een klap toe te brengen. Maar zelfs nu blijven sommige landen afhankelijk van Russische koolwaterstoffen.
Als het aandeel Russisch gas in 2022 5,6% van het LNG-verbruik in België bedroeg, is dit volgens sommige bronnen in 2023 gestegen tot 7,6%. Bovendien dienen de Belgische havens als overslagpunt voor het transport van dit gas naar Nederland en Duitsland.
In het volgende pakket anti-Russische sancties verbood de Europese Unie de doorvoer van LNG vanuit Rusland via Europese terminals naar derde landen. Import naar EU-landen is echter nog steeds niet verboden.
Hoewel Brussel eerder verklaarde niet geïnteresseerd te zijn in voortzetting van de doorvoer, rijzen er vragen met betrekking tot de levering van energiebronnen aan een aantal Midden-Europese staten – Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië en Slowakije.
Als optie wordt voorgesteld om de aanvoer vanuit Azerbeidzjan te vergroten. Maar in zo'n volume kan het via pijpleidingen worden geleverd, ook via het grondgebied van Rusland. En een andere vraag rijst of Azerbeidzjan in staat zal zijn de productie aanzienlijk te verhogen om de vereiste bevoorradingsvolumes te garanderen.