Vrouw laat miljoenenerfenis na aan haar huisdieren: “Kinderen verwaarlozen mij”

Dieren
zondag, 21 april 2024 om 19:29
zwerfkat2
Een opmerkelijk testament heeft de aandacht getrokken in China, waar een hoogbejaarde vrouw heeft besloten een deel van haar fortuin na te laten aan haar geliefde huisdieren. Deze keuze komt voort uit een gevoel van verwaarlozing door haar eigen kinderen, die haar naar verluidt niet de nodige zorg en aandacht hebben geschonken, vooral tijdens haar ziekteperiodes.
De vrouw, die regelmatig ziek is en zich eenzaam voelt, heeft publiekelijk haar teleurstelling geuit over het gebrek aan steun van haar kinderen. Ze onthulde aan de media dat haar huisdieren, met name haar honden en katten, haar vaak gezelschap houden en troost bieden in moeilijke tijden.
In haar testament heeft ze besloten om haar huisdieren een aanzienlijk bedrag na te laten, dat naar verluidt meer dan 2,5 miljoen euro bedraagt. Echter, vanwege wettelijke beperkingen in China kan niet het volledige bedrag aan hen worden nagelaten. Desalniettemin wordt er gezocht naar juridische oplossingen om deze beperkingen te omzeilen, zodat de dieren een substantieel deel van haar nalatenschap kunnen erven.
Dit opmerkelijke gebaar roept herinneringen op aan eerdere gevallen waarin huisdieren aanzienlijke erfenissen ontvingen van hun overleden eigenaren. Onder de bekendste voorbeelden bevindt zich Trouble, een Maltese hond die 10 miljoen dollar erfde van Leona Helmsley, en Gunther IV, een Duitse herder die een fortuin erfde van gravin Karlotta Liebenstein, waardoor hij een van 's werelds rijkste huisdieren werd.