Copyright

Auteursrecht

De content van de website de Gulden Courant valt onder auteursrechtelijke bescherming zoals vastgelegd in de Auteurswet. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de hoofdredacteur van de Gulden Courant is overname of kopiëring van de content van deze website en publicatie elders niet toegestaan. Deze toestemming kunt u aanvragen in een mail aan de Gulden Courant. Na aanvraag en goedkeuring staat het u vrij om ons materiaal over te nemen onder bepaalde voorwaarden, die hieronder staan beschreven.

Overname van content

Reblogging van (een) Gulden Courant-artikel(-en) of overname (van gedeelten) daarvan op een andere website of medium is aan de volgende strikte voorwaarden verbonden:
  • Onder het uittreksel moet een hyperlink worden geplaatst naar het oorspronkelijke document op de Gulden Courant.
  • De hyperlink dat doorverwijst naar het oorspronkelijke artikel dient duidelijk zichtbaar te zijn.
  • De Gulden Courant dient als oorspronkelijke bron direct vermeld te worden.
  • De indruk mag niet worden gewekt dat het gereblogde artikel is geschreven voor de rebloggende website.
  • Het uittreksel uit een Gulden Courant-artikel bedraagt niet meer dan de helft van het artikel.

Ongeautoriseerde overname

Bij zonder toestemming van de hoofdredacteur publiceren van artikelen van de Gulden Courant of gedeelten daarvan wordt aan de dader een schikkingsbedrag van ten minste € 1000,- per artikel of een gedeelte daarvan in rekening gebracht. Tevens zal de afhandeling worden overgedragen aan ons incassobureau en onze jurist. Dit geldt evenzo voor het zonder toestemming van de redactie publiceren van een vertaling van een artikel van de Gulden Courant. Dit geldt evenzo voor het zonder toestemming van de redactie publiceren van door de Gulden Courant gecreëerde afbeeldingen.

Notice & Takedown

Wij doen ons best om de inhoud van onze website zorgvuldig samen te stellen. Indien je desondanks materiaal aantreft waarvan je van mening bent dat dit inbreuk maakt op jouw rechten of waarvan u meent dat dit anderszins onrechtmatig is, kun je bij ons een verzoek indienen om deze informatie van de website te laten verwijderen.
Om jouw verzoek te kunnen behandelen, verzoeken wij je een email naar ons te sturen. Wij streven ernaar uw verzoek binnen 10 werkdagen te behandelen. We wijzen je er graag op dat onvolledige informatie bevat niet in behandeling kan worden genomen.
Om jouw verzoek in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij je de ons te mailen en antwoord te geven op de onderstaande vragen:
Vindplaats materiaal?
Toelichting?
Naam van rechthebbende?
Bewijsstukken?
Om jouw verzoek te kunnen beoordelen, vragen wij je de bewijsstukken als bijlage aan jouw verzoek toe te voegen.
Indien wij jouw verzoek gegrond achten zullen wij de gevraagde informatie verwijderen. Het verwijderen van de informatie impliceert niet dat wij enige aansprakelijkheid erkennen ter zake enig (beweerdelijk) onrechtmatig handelen.

Bericht aan alle hoofdredacteuren/uitgevers

Wij citeren dikwijls zinnen uit de door u gepubliceerde nieuwsartikelen met als intentie ’traffic’ door te sturen naar uw site. Een goede verstandhouding heeft hierbij onze prioriteit. Mocht u content weg willen laten halen of afspraken maken over toekomstige publicaties op onze site dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Nooit en te nimmer zullen wij hele nieuwsartikelen overnemen noch invloed uit proberen te oefenen op het medialandschap. Wij bestaan exclusief met als hoofdzakelijk doel het geluid van de Nederlandse journalistiek te vergroten en te versterken.