Copyright

Auteursrecht

De content van de website de Gulden Courant valt onder auteursrechtelijke bescherming zoals vastgelegd in de Auteurswet. Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de hoofdredacteur van de Gulden Courant is overname of kopiëring van de content van deze website en publicatie elders niet toegestaan. Deze toestemming kunt u aanvragen in een mail aan de Gulden Courant. Na aanvraag en goedkeuring staat het u vrij om ons materiaal over te nemen onder bepaalde voorwaarden, die hieronder staan beschreven.

Overname van content

Reblogging van (een) Gulden Courant-artikel(-en) of overname (van gedeelten) daarvan op een andere website of medium is aan de volgende strikte voorwaarden verbonden:

  • Onder het uittreksel moet een hyperlink worden geplaatst naar het oorspronkelijke document op de Gulden Courant.
  • De hyperlink dat doorverwijst naar het oorspronkelijke artikel dient duidelijk zichtbaar te zijn.
  • De Gulden Courant dient als oorspronkelijke bron direct vermeld te worden.
  • De indruk mag niet worden gewekt dat het gereblogde artikel is geschreven voor de rebloggende website.
  • Het uittreksel uit een Gulden Courant-artikel bedraagt niet meer dan de helft van het artikel.

Ongeautoriseerde overname

Bij zonder toestemming van de hoofdredacteur publiceren van artikelen van de Gulden Courant of gedeelten daarvan wordt aan de dader een schikkingsbedrag van ten minste € 1000,- per artikel of een gedeelte daarvan in rekening gebracht. Tevens zal de afhandeling worden overgedragen aan ons incassobureau en onze jurist. Dit geldt evenzo voor het zonder toestemming van de redactie publiceren van een vertaling van een artikel van de Gulden Courant. Dit geldt evenzo voor het zonder toestemming van de redactie publiceren van door de Gulden Courant gecreëerde afbeeldingen.